Reportage

Honung från taket?

Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Inte bara maten vi äter är beroende av bina utan även andra saker som vi får av naturen. Levande och välmående grönområden för rekreation, ren luft och rent vatten.

Levande och välmående grönområden för rekreation, ren luft och rent vatten. Sverige har ca 300 arter vildbin varav 130 är rödlistade. Det är alltså närmare 40 % av våra vilda bestånd. Honungsbina lider av samma svårigheter som de vilda genom klimatförändringar, insektsgifter men även av kvalster och flertalet sjukdomar. Genom att skaffa en egen bikupa är du med och bidrar till binas påverkan på växtliv

Tak är bra 

Att placera en eller flera bikupor på ditt tak går utmärkt, lite beroende på hur stark lutning det har. De flesta hus är låglutande och då är det inte några problem alls att placera dem så att du enkelt kan gå upp och hälsa på och göra kontroller så att dina bin mår bra.

Större äpplen 

Att ha bin i närheten bidrar till bättre pollinering i din trädgård. Det brukar du märka genom att till exempel äpplen blir fler, större, och dessutom godare. Grannarna brukar också märka resultat i sina trädgårdar. Förutom god pollinering blir det också honung. Den kan man handslunga själv två till tre gånger per säsong.

Bipyssel 

Du måste se om bikuporna regelbundet, omkring var tionde dag behöver du titta till om det finns ägg och larver och honung. Då vet du att drottningen lever och att bina mår bra.

Skaffa ett färdigt samhälle 

Det enklaste sättet att skaffa egna bin är att köpa ett färdigt bisamhälle av en etablerad odlare. En vanlig storlek på bikupa brukar ha omkring 70 000 bin. Av dem övervintrar ca 20 000.

Anmäl till länsstyrelsen 

Du är skyldig att anmäla till länsstyrelsen var dina bin finns. Det är för att tillförordnade bitillsynspersoner ska kunna komma och kontrollera att bisamhället inte bär på den smittsamma sjukdomen amerikansk yngelröta. I övrigt finns inga detaljerade regler att följa om du bestämmer dig för att skaffa bin. Men det kan vara bra att prata med grannarna innan.

Stötta ett vildbi 

Intresset för biodling av honungsbin eller tam-bin är stort. Vill du inte satsa på en hel bikupa kan du stötta vildbin genom att hjälpa dem på traven och erbjuda specialbyggda små krypin. Det kan räcka att borra några hål i en träbit och hänga upp i soligt läge. Hålen ska vara ca 5-6 cm djupa men inte gå rakt igenom hela brädbiten, det ska vara stopp så det finns en botten i biboet. Det går också att göra vildbihotell av vass eller bamburör som buntas ihop och hängs upp.

Vad kan ditt tak kosta?

Takräknaren

Räkna på ditt tak direkt