Reportage

Förläng livslängden på ditt tak

Av alla byggnadsdelar är det taket som är mest utsatt. Det är det låglutande taket som ska tåla lite extra - regn, rusk, snö, is och ibland torra, heta somrar kan ställa till problem.

Det är därför viktigt att kontrollera och rengör takytorna minst två gånger per år. Gör det till en rutin att vid vår och höst se över taket. Ligger byggnaden utsatt, kontrollera det gärna oftare. Varje vår bör man undersöka om is eller snö har orsakat taket några skador. Kontrollera speciellt om alla beslag är i ordning och om inteckningarna runt skorstenar, ventiler och rör är täta. Det är mycket viktigt att du håller takytor, ränndalar, vattengångar, takbrunnar och eventuella hängrännor rena från löv och skräp så att avvattningen av taket fungerar. Se till att löv och annat skräp inte hamnar i takbrunnarna och avvattningssystemet.

Vad kan ditt tak kosta?

Takräknaren

Räkna på ditt tak direkt