Reportage

Noaks Ark, först med tjärtak

Det var den svenska läkaren Arvid Faxe* som 1784 uppfann en stenpapp belagd med tjära som vi fick den takbeläggning som har blivit till takpapp.

På 1860-talet började man sedan tillverka takpapp på rulle och i slutet av 1800-talet började man experimentera med annan armering än papp. Vid slutet av 1940-talet hade man börjat tillverka polyester och det var först då industrin kunde utveckla den superstarka och hållbara produkt som vi i dag lägger på våra tak. Visserligen nämns det i Första Moseboken att Noaks Ark hade ett tjärtak, men i Sverige var det alltså doktor Faxe som var först.

Vad består takpapp av? 

Nästan all takpapp har samma konstruktion – en kärna av polyesterarmering som bakats in i bitumen och med ett ytskydd av skiffer, sand eller annat skyddsmaterial. Bitumen (betoningen ligger på andra stavelsen) är ett bindemedel bestående av kolväten. Det framställs ur petroleum och benämns i vissa fall populärt asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor (asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp.**

Moderna material  

Mono är namnet på det tätskiktssystem som vi på Årsta tak numera nästan alltid använder vid våra uppdrag. Det är ett tätskiktssystem i ett lager och består av ett skiffergranulat som ger taket en levande och vacker yta. Det är det låglutande taket som måste tåla lite extra – regn, rusk, snö, is och ibland torra, heta somrar kan ställa till problem. Att kompromissa med materialkvalitet kan innebära stora risker i form av dyra och omfattande renoveringar.

10 + 5 årsgaranti 

VI lämnar 15 års garantier på Mono. De första tio åren täcker det såväl skador i tätskiktet som eventuella följdskador i byggnaden. Det gäller oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet. Till det kommer ytterligare 5 års materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett fristående försäkringsbolag och premien är förbetalt för hela garantiperioden.

*Källa: Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
**Källa: Wikipedia

Vad kan ditt tak kosta?

Takräknaren

Räkna på ditt tak direkt